Agnieszka Makieła

Handlowiec

Katarzyna Misiaszek

Magazyn

Łukasz Kapusta

Technolog

Monika Kaleta

Faktury/Księgowość